TIẾNG TRUNG ĐÔNG NAM BỘ - BÌNH DƯƠNG CHINESE: Về tôi
Hiển thị các bài đăng có nhãn Về tôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Về tôi. Hiển thị tất cả bài đăng

01 tháng 11, 2021

Về tôi

Thứ Hai, tháng 11 01, 2021 0
Họ tên: Hoàng Tiến Dũng Đơn vị công tác: Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Đại học Lạc Hồng Cương vị công tác: Giảng viên cơ hữu Học vị: Thạc sĩ Qu...
Read More

THÀNH PHỐ TÔI YÊU - THƯỢNG HẢI 我爱的城市—上海