TIẾNG TRUNG ĐÔNG NAM BỘ - BÌNH DƯƠNG CHINESE: Tôi và học sinh
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tôi và học sinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tôi và học sinh. Hiển thị tất cả bài đăng

23 tháng 11, 2022

Kỷ niệm 20/11/2022

Thứ Tư, tháng 11 23, 2022 0
                                    Mỗi dịp đến ngày 20/11, mình vui nhất là nhận được những lời chúc của học trò, nó như sự khẳng định, sự ...
Read More

07 tháng 7, 2022

12 tháng 4, 2022

20 tháng 11, 2021

19 tháng 11, 2021

11 tháng 11, 2021

THÀNH PHỐ TÔI YÊU - THƯỢNG HẢI 我爱的城市—上海