TIẾNG TRUNG ĐÔNG NAM BỘ - BÌNH DƯƠNG CHINESE: Người Hoa
Hiển thị các bài đăng có nhãn Người Hoa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Người Hoa. Hiển thị tất cả bài đăng

11 tháng 11, 2021

媽祖文化傳播研究綜述

Thứ Năm, tháng 11 11, 2021 0
  作者簡介:帥志強、男、福建莆田學院文化與傳播學院 研究方向:媽祖文化傳播 傳播學創立者施拉姆曾說,我們研究傳播時,我們也研究人與人的關係以及與他們所屬的集團、組織和社會的關係。美國社會學家庫利認為,傳播指的是人與人的關係賴以成立和發展的機制。 美國學者皮爾士認為傳播即觀念或意...
Read More

04 tháng 11, 2021

01 tháng 11, 2021

THÀNH PHỐ TÔI YÊU - THƯỢNG HẢI 我爱的城市—上海