Bí mật về chữ Hán "phức tạp" nhất quả đất - TIẾNG TRUNG ĐÔNG NAM BỘ - BÌNH DƯƠNG CHINESE

10 tháng 11, 2021

Bí mật về chữ Hán "phức tạp" nhất quả đất

 

Chúng ta cùng phân tích chữ Hán nhiều nét nhất, phức tạp nhất quả đất như hình nào.

Âm đọc là Beng: biểu thị tiếng Sấm

Ta cùng tìm hiểu thêm hiện tượng "chữ chồng chữ" trong tiếng Hoa nhé

(金) - Kim là kim loại, vàng.

Khi chồng ba chữ Kim lên nhau, ra được chữ Hâm (鑫) - giàu có, thịnh vượng.

Ba đống vàng mà không giàu mới là sự lạ. 

(木) - Mộc là cây, cây cối.

Khi chồng ba chữ Mộc lên nhau, ra được chữ Sâm (森) - sum suê, rậm rạp.

Chữ Sâm đẹp cả về tượng hình và ý nghĩa. Nhiều người thích chữ này đến mức còn dùng sâm sâm 森森 để sum suê lại càng sum suê. 

(水) - Thủy là nước.

Khi chồng ba chữ Thủy lên nhau, ra được chữ Diểu (淼) - nước mênh mông.

Cảm giác của cháu mỗi lần nhìn thấy chữ Diểu đúng là mênh mang mênh mang. Cháu thích chữ Thủy và chữ Diểu nên chém thêm một chút.

Chiết tự của chữ Lộc (祿) là 礻 彑 水 (Kỳ Kế Thủy) - ông thần đất, đầu heo, nước. Muốn có nhiều Lộc phải được ông thần đất phù hộ, sản vật nuôi trồng, và nhất là phải gần nơi có nhiều nước. 

(火) - Hỏa là lửa.

Khi chồng ba chữ Hỏa lên nhau, ra được chữ Diễm (焱) - Tóe ra lửa.

Một Hỏa đã đủ nguy hiểm, ba Hỏa thì phải tóe ra lửa là đúng rồi. Có lẽ chỉ Bà La Sát ở Hỏa Diệm Sơn trong Tây Du Ký mới thích chữ Diễm (焱) - Tóe ra lửa. 

(土) - Thổ là đất.

Khi chồng ba chữ Thổ lên nhau, ra được chữ Nghiêu (垚) - đống đất cao.

Đúng là hiền như đất, chồng ba đất lên nhau cũng chỉ tạo thành đống đất, không làm hại ai cả.

(人) - Nhân là người.

Khi chồng ba chữ Nhân lên nhau, ra được chữ Chúng (众) - đông người.

Có lý và thú vị. 

(手) - Thủ là tay.

Khi chồng ba chữ Thủ lên nhau, ra được chữ Vát (掱) - kẻ trộm, kẻ cắp.

Người bình thường chỉ có hai tay, cho nên ba tay đích thị là ăn trộm, ăn cắp rồi. 

(日) - Nhật là ngày, mặt trời.

Khi chồng ba chữ Nhật lên nhau, ra được chữ Tinh (晶) - óng ánh, trong suốt.

Đúng quá, một Nhật đã là sáng rõ, thì ba Nhật phải ở cấp độ óng ánh. 

(車) - Xa là xe.

Khi chồng ba chữ Xa lên nhau, ra được chữ Oanh (轟) - Ầm, oành, sầm sầm, xình xịch, tiếng một đoàn xe chạy.

Một Xa là xe thì ba Xa là đoàn xe, đoàn xe chạy tất nhiên phải ồn ào rồi. Chuẩn không cần chỉnh. 

(力) - Lực là sức lực.

Khi chồng ba chữ Lực lên nhau, ra được chữ Hiệp

(劦) - Hợp sức của nhiều người lại để cùng làm việc gì đó.

Như vậy khi dùng "hiệp lực" trong tiếng Việt, có vẻ thừa chữ "lực" ?. Vì bản thân chữ "hiệp" là đã đủ nghĩa. 

1. (言) - Ngôn là nói, khi chồng ba chữ Ngôn lên nhau, sẽ có chữ Đạp (譶) - nói nhanh như bắn súng liên thanh.

2. Chữ Đạp của ba chữ Ngôn (譶) đồng âm, nhưng khác nghĩa với chữ Đạp (龘) tạo bởi ba chữ Long (龍).

3. (龍) - Long là rồng, khi chồng ba chữ Long sẽ có chữ Đạp (龘) - rồng bay nhanh. 

Có lẽ vì thế mà Tiếng Việt có thành ngữ: Nói như rồng leo 

(女) - Nữ, ba chữ nữ tạo thành chữ Gian (姦)

(人) - Nhân, ba chữ nhân tạo thành chữ Chúng (众)

(口) - Khẩu, ba chữ khẩu tạo thành chữ Phẩm (品)

(手) - Thủ, ba chữ thủ tạo thành chữ Vát (掱)

(日) - Nhật, ba chữ nhật tạo thành chữ Tinh (晶)

(金) - Kim, ba chữ kim tạo thành chữ Hâm (鑫)

(木) - Mộc, ba chữ mộc tạo thành chữ Sâm (森)

(水) - Thủy, ba chữ thủy tạo thành chữ Diểu (淼)

(火) - Hỏa, ba chữ hỏa tạo thành chữ Diễm (焱)

(土) - Thổ, ba chữ thổ tạo thành chữ Nghiêu (垚)

(車) - Xa, ba chữ xa tạo thành chữ Oanh (轟)

(力) - Lực, ba chữ lực tạo thành chữ Hiệp (劦)

(原) - Nguyên, ba chữ nguyên tạo thành chữ Nguyên (厵)

(又) - Hựu, ba chữ hựu tạo thành chữ Nhược (叒)

(吉) - Cát, ba chữ cát tạo thành chữ Triết (嚞)

(子) - Tử, ba chữ tử tạo thành chữ Chuyển (孨)

(心) - Tâm, ba chữ tâm tạo thành chữ Tỏa (惢)

(毛) - Mao, ba chữ mao tạo thành chữ Thúy (毳)

(泉) - Tuyền, ba chữ tuyền tạo thành chữ Tuyền (灥)

(馬) - Mã, ba chữ mã tạo thành chữ Bưu (驫)

(牛) - Ngưu, ba chữ ngưu tạo thành chữ Bôn (犇)

(犬) - Khuyển, ba chữ khuyển tạo thành chữ Tiêu (猋)

(羊) - Dương, ba chữ dương tạo thành chữ Chiên (羴)

(鹿) - Lộc, ba chữ lộc tạo thành chữ Thô (麤)

(魚) - Ngư, ba chữ ngư tạo thành chữ Tiên (鱻)

(田) - Điền, ba chữ điền tạo thành chữ Lũy (畾)

(白) - Bạch, ba chữ bạch tạo thành chữ Hiểu (皛)

(直) - Trực, ba chữ trực tạo thành chữ Súc (矗)

(石) - Thạch, ba chữ thạch tạo thành chữ Lỗi (磊)

(耳) - Nhĩ, ba chữ nhĩ tạo thành chữ Chiệp (聶)

(屮) - Triệt, ba chữ triệt tạo thành chữ Hủy (芔)

(虫) - Trùng, ba chữ trùng tạo thành chữ Trùng (蟲)

(言) - Ngôn, ba chữ ngôn tạo thành chữ Đạp (譶)

(貝) - Bối, ba chữ bối tạo thành chữ Bí (贔)

(隹) - Chuy, ba chữ chuy tạo thành chữ Tập (雥)

(風) - Phong, ba chữ phong tạo thành chữ Hu (飍)

(龍) - Long, ba chữ long tạo thành chữ Đạp (龘)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

THÀNH PHỐ TÔI YÊU - THƯỢNG HẢI 我爱的城市—上海