TIẾNG TRUNG ĐÔNG NAM BỘ - BÌNH DƯƠNG CHINESE: Ngữ pháp Hán ngữ
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngữ pháp Hán ngữ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ngữ pháp Hán ngữ. Hiển thị tất cả bài đăng

11 tháng 2, 2023

03 tháng 5, 2022

22 tháng 3, 2022

12 tháng 1, 2022

THÀNH PHỐ TÔI YÊU - THƯỢNG HẢI 我爱的城市—上海